تبلیغات
مدیریت ورزش - روش های انتقادکردن
 
جدید ترین مقالات ورزشی

روش های انتقادکردن

نوشته شده توسط :
شنبه 3 مرداد 1388-03:10 ب.ظ

- مقدمه

هر فرد در طول حیات خود ممكن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه های تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است. انتقاد از دیگران در صورتیكه هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفیدی خواهد داشت، درغیر این صورت ممكن است با واكنش های منفی مختلف مواجه شود. این رفتار، هنری است كه باید آموخت و بدون آگاهی از روش كاربرد آن زیان بار خواهد بود.

انتقاد درست آن است كه ضمن تاكید بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نیز اشاره كند و با ارایه راهكارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان آورد. پذیرش انتقاد از دیگران بین طبقات مختلف متفاوت است. برای مثال در بیشتر مواقع انتقاد از سوی افراد یك خانواده قابلیت پذیرش بیشتری در مقایسه با سایرین دارد. به طور معمول ما در برابر قضاوت افراد بیگانه آسیب پذیری بیشتری داریم

انواع انتقاد

برخی از انواع انتقاد عبارتند از:

§                     انتقاد سازنده: این روش در بسیاری موارد می تواند جنبه ای سازنده و مثبت داشته باشد. اگر لحن انتقاد كننده دوستانه باشد بیشتر موثر واقع شده و شنونده بدون آنكه مورد حمله قرار گیرد از معایب خود مطلع می شود. بی تردید برای هیچكس خوشایند نیست كه بشنود «بد غذا میخورید» و یا «در لباس پوشیدن بد سلیقه هستید». برای آنكه انتقاد سازنده و موثر باشد منتقد باید مواردی را رعایت كرده و پرسشهایی را مطرح كند كه هر یك از آنها در رساندن وی به هدف خود نقش مثبتی ایفا كند. این سئوالات می بایست محتوای اطلاعاتی را كه لازم است مبادله شوند در برگیرد. همانگونه كه گفتن و چگونه گفتن ارتباط نزدیكی با هم دارند، محتوا و شیوه انتقاد نیز بر هم تاثیر گذارند. در تعیین محتوای یك انتقاد باید ابتدا از خود پرسید كه از چه رفتاری می خواهیم انتقاد كنیم؟ این روش می تواند بسیار مفید واقع شود، زیرا از به كاربردن جملات كلی و كلمات پوچ و آزاردهنده ای چون «همیشه همین كار را می كنی»، «هیچ وقت به موقع نمی آیی» و جملاتی از این قبیل جلوگیری می شود. هنگامی كه انتقاد از رفتار خاصی را با قاطعیت و به طور دقیق مطرح می كنیم برای انتقاد شونده این امكان را فراهم می سازیم كه منظور ما را بدرستی درك كند. انتقادی كه متوجه رفتار خاصی باشد می تواند منجر به گفتگویی دوجانبه شود تا اینكه به بحثی مبدل شود كه حدود آن مشخص نیست.

§                     انتقاد غیرمستقیم: انتقاد می تواند به صورت غیرمستقیم بیان شود. برای مثال اگر طرف مقابل شما خصوصیت بدی داشته باشد، در خلال گفتگو به او بگویید «به نظر شما آدمهایی كه دارای این خصوصیت اخلاقی هستند، غیرقابل تحمل نیستند؟» این شیوه انتقاد باعث می شود كه یك حس هوشیاری در وی بیدار شود و وی متوجه شود كه دارای چنین مشكلی است. حتماً این مثل را شنیده اید كه می گوید «به در می گویند تا دیوار بشنود». این یك مثال متداول در فرهنگ ما برای ابراز همین موضوع است.

§                     انتقاد همراه با تعریف و تمجید: در این روش ابتدا می توان به تعریف و تمجید ویژگی های ارزشمند فردی كه مورد انتقاد است پرداخت.برای مثال «تو دختر خیلی باهوشی هستی». پس از كاربرد یك مقدمه مناسب نظر انتقادی خود را بیان و سعی كنید آن را در پوششی از سخنان خوب و دلپذیر قرار دهید. البته منظور شما اصلاً تملق نیست بلكه نخست خصوصیات خوب او را گوشزد كرده و بعد انتقاد خود را ابراز داشته اید.

§                     انتقاد تهاجمی و صریح: رك بودن نشانه صراحت و صداقت است ولی همیشه برای مخاطب خوش آیند نیست بخصوص اگر خیلی ناپخته بیان شود. این نوع انتقاد نه تنها هیچ نوع سازندگی در بر ندارد بلكه شنونده را هم در موضع تدافعی قرار می دهد. بهتر است كه انتقاد با بكارگیری یك سیاست درست انجام شود.

§                     محكوم كردن: گاهی بجای انتقاد همراه با راهنمایی، انتقاد كننده مخاطب را در یك دادگاه یك طرفه محاكمه و محكوم می كند. او به خود این حق را می دهد كه در مورد دیگران اظهار نظر كرده و الگوی فكری خود را به وی تحمیل كند. اینگونه برخوردها نه تنها سازنده نیست، بلكه بسیار نامناسب است.

§                     انتقاد دیرتر از موعد: این گونه انتقادات، زمانی صورت می گیرد كه هیچ كمكی به رفع مشكل نمی كند. به عبارت دیگر زمان برای جلوگیری از خطا وجود ندارد. بر هیچ كس پوشیده نیست كه انتقاد در چنین زمانی برای جلوگیری از تكرار اشتباه بوده و اگر تشخیص داده شود كه تاثیری در آینده نخواهد داشت، بهتر است هیچگاه ابراز نشود.

3- شیوه درست انتقاد كردن

رعایت نكات زیر می تواند در زمان انتقاد بسیار یاری دهنده باشد:

§                     آیا رفتار مورد انتقاد را می توان تغییرداد؟

§                     آیا شخص مورد انتقاد قرار گرفته علاقمند به شنیدن آن است؟

§                     احتمال قبولی طرف انتقاد شونده چقدر است؟

§                     از انتقاد شونده سئوال كنید آیا منظور شما را درك كرده است.

§                     به فرد انتقاد شونده تفهیم كنید كه انتقادتان بازتاب ساده عقیده شماست.

§                     از انتقاد تحكم آمیز دوری كنید، زیرا اینگونه انتقادها بلافاصله فرد را در موضع دفاعی قرار می دهد.

§                     سعی كنید انتقاد را به صورت نگرش شخصی خود به موضوع بیان كنید و كوشش كنید او را به شیوه نگرش خود كنجكاو كنید.

§                     موضوع را طولانی و انتقاد را به سخنرانی تبدیل نكنید زیرا شنونده را خسته و بی حوصله می كند.

§                     انتقاد را در زمان و مكان مناسب ابراز كنید نه در لحظه ای كه طرف مقابل آمادگی شنیدن آن را ندارد. اول صبر كنید تا مخاطب در آرامش و خونسردی قرار گیرد تا ایرادی كه از او می گیرید مؤثر واقع شود.

§                     با توجه به سطح دانش مخاطب انتقاد را بیان كرده تا برای مخاطب قابل درك باشد. نمی توان از یك روش برای تمامی افراد استفاده كرد.

§                     وقتی انتقاد می كنید كوشش كنید بدون سوء نیت بوده و فقط به منظور كمك و راهنمایی باشد.

§                     با مشكلات و احساسات فرد مقابل همدلی كنید.

§                     بهتر است انتقاد حضوری و بدون واسطه باشد و از انتقاد كردن غیرمستقیم بپرهیزید.

§                     برای حفظ آبروی اشخاص، از انتقاد و نصیحت كردن فرد در حضور دیگران خودداری كنید.

§                     چنانچه بخواهید انتقاد شما با واكنش مثبت و سازنده ای همراه باشد باید نشان دهید نه تنها به آنچه گفته اید متعهد هستید بلكه به رفتار فرد در مقابل انتقاد خودتان نیز ارج می نهید.

§                     هرگز در انتقاد، طرف مقابل را با كسی مقایسه نكنید. مقایسه كردن باعث دلگیری مخاطب شده و ممكن است با واكنشهای بسیار نامناسبی مواجه شوید.

§                     اگر شخصیت و احترام مخاطب در نظر گرفته نشود نه تنها انتقاد موثر واقع نمی شود بلكه می تواند به قطع رابطه منجر شود.

§                     انتقاداتی به نتیجه می رسند كه بسیار با دقت و هوشمندانه مطرح شوند و مخاطب بدون آنكه آزرده خاطر شود از معایب خود آگاه شود.

§                     هیچگاه در انتقاد از دیگران تصور نكنید كه آنچه نظر شماست حتماً صحیح بوده و می بایستی شنونده بدون چون و چرا آن را بپذیرد.

4- انتقاد از همكاران

رقابت در تمامی سطوح هر سازمانی وجود دارد. یكی از علل آن دستیابی به امتیازات بیشتر در مقایسه با همكاران دیگر است. این امتیازات به صورت های گرفتن پاداش، ارتقای شغلی و مواردی از این دست است. به طور كلی هر فردی با 3 سطح در یك سازمان ارتباط دارد: سطوح زیر دست، همكاران هم ردیف و همكاران سطوح بالاتر. آنچه بسیار حائز اهمیت است آنست كه بدانیم در هر سطحی چگونه انتقادات خود را بیان كنیم. اگر بخواهیم از یك روش برای انتقاد از افراد مختلف استفاده كنیم، یك اشتباه بزرگ مرتكب شده ایم و چنین شیوه ای دارای نتایجی بسیار ناگوار است. در بسیاری از سازمانها دیده شده افرادی كه به طور كلی از دیگران به ویژه از افراد مافوق خود انتقاد می كنند مورد بی مهری قرار گرفته و در گرفتن امتیازات و رتبه ها همیشه با مشكلات متعددی مواجه می شوند.

بررسی روشهای انتقاد بسیار پیچیده و دارای نكات فراوانی است. انتقاد صحیح داروی تلخ ولی مفیدی است كه زمانی مؤثر خواهد بود كه به موقع و درست تجویز شود، در غیراین صورت نه تنها باعث بهبودی نمی شود بلكه منجر به تشدید بیماری خواهد شد.

 

نظرات() 


Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 01:28 ب.ظ

Superb postings. Many thanks!
cialis rezeptfrei when will generic cialis be available cialis daily new zealand cialis 50 mg soft tab cialis 100 mg 30 tablet 5 mg cialis coupon printable cialis 200 dollar savings card enter site natural cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis 50 mg soft tab
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:17 ب.ظ

You made your point!
achat cialis en suisse cheap cialis cialis tablets for sale cialis usa cost when will generic cialis be available buy cialis uk no prescription when can i take another cialis generic cialis review uk how to purchase cialis on line cialis per paypa
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:38 ب.ظ

Thanks a lot, Terrific stuff.
cialis kamagra levitra buy generic cialis cialis professional yohimbe cialis manufacturer coupon cialis sicuro in linea purchasing cialis on the internet we like it cialis soft gel cialis 5mg billiger buy cialis online legal cialis prices
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:29 ق.ظ

Truly a lot of beneficial info!
cost of cialis per pill buy cialis only now cialis for sale in us american pharmacy cialis cheap cialis cialis 5 mg scheda tecnica click here cialis daily uk cialis flussig deutschland cialis online cialis for bph
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:00 ب.ظ

Valuable facts. Regards.
cialis sale online canadian drugs generic cialis cialis 5 mg buy cialis lowest price tadalafilo cialis canada we like it safe cheap cialis try it no rx cialis cialis 5 mg cialis patent expiration
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:03 ق.ظ

You said it very well..
how much does a cialis cost cialis generic availability generic cialis pill online il cialis quanto costa cialis cuantos mg hay viagra cialis levitra prezzo di cialis in bulgaria buy cialis online legal cialis canada on line cialis 5 mg buy
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:10 ب.ظ

Appreciate it! An abundance of write ups.

cialis for sale south africa cialis flussig can i take cialis and ecstasy cialis billig generic cialis levitra cialis 5 mg schweiz female cialis no prescription generic low dose cialis cialis rezeptfrei cialis generika
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:37 ق.ظ

You said that wonderfully!
how to purchase cialis on line cialis 5mg prix generic cialis with dapoxetine buy name brand cialis on line achat cialis en europe generico cialis mexico sialis click here to buy cialis acheter cialis meilleur pri cialis 20 mg cost
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 08:41 ب.ظ

Factor effectively applied.!
calis cialis 5mg prix acheter cialis kamagra cialis australian price deutschland cialis online acheter cialis meilleur pri cialis generico lilly cialis generika cialis 20 mg generic cialis at the pharmacy
buy cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 08:02 ق.ظ

Amazing a lot of very good knowledge.
legalidad de comprar cialis side effects of cialis generic cialis review uk legalidad de comprar cialis generico cialis mexico cialis online nederland we choice free trial of cialis cialis prices in england generic cialis at walmart cialis tablets
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 08:52 ب.ظ

Thanks! Fantastic information.
cialis mit grapefruitsaft cialis tablets for sale cialis sicuro in linea generic cialis levitra how do cialis pills work cialis price in bangalore cialis 20 mg effectiveness acheter cialis meilleur pri cialis generico en mexico cialis free trial
buy cialis no rx
شنبه 10 آذر 1397 07:45 ق.ظ

You made your point.
cialis free trial bulk cialis cialis name brand cheap cialis 20mg preis cf viagra vs cialis buy cialis online legal click now buy cialis brand estudios de cialis genricos cialis 5 mg effetti collateral tarif cialis france
buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 08:25 ب.ظ

Thank you! Ample content!

cipla cialis online price cialis per pill cialis price thailand cialis price thailand recommended site cialis kanada cialis en 24 hora tesco price cialis order a sample of cialis cialis diario compra cialis daily
buy generic cialis online
جمعه 9 آذر 1397 08:34 ق.ظ

You actually revealed this exceptionally well.
cialis generisches kanada cialis arginine interactio get cheap cialis tadalafil generic discount cialis achat cialis en europe cialis cipla best buy safe dosage for cialis estudios de cialis genricos buy cheap cialis in uk
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:29 ب.ظ

Amazing knowledge. With thanks!
venta cialis en espaa viagra cialis levitra cialis para que sirve legalidad de comprar cialis cialis price thailand cialis daily new zealand get cheap cialis acheter cialis meilleur pri cialis en mexico precio cialis 5mg prix
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:54 ق.ظ

You reported that very well.
preis cialis 20mg schweiz cialis purchasing cialis daily reviews where do you buy cialis cialis baratos compran uk cialis 20 mg cut in half cialis generico postepay cialis rckenschmerzen order generic cialis online cost of cialis per pill
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:08 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
chinese cialis 50 mg cialis online napol can i take cialis and ecstasy cipla cialis online we recommend cheapest cialis cialis australian price cialis prezzo in linea basso cialis pas cher paris safe site to buy cialis online opinioni cialis generico
buy cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:20 ق.ظ

Thank you! I value it!
cialis baratos compran uk cialis for sale buy cialis online cheapest cialis kaufen wo cialis cipla best buy low cost cialis 20mg try it no rx cialis overnight cialis tadalafil cialis uk next day are there generic cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:33 ب.ظ

Really a lot of amazing information.
cialis y deporte cialis prices cialis canada cialis generique cialis for sale in europa click now buy cialis brand cost of cialis per pill safe site to buy cialis online cialis generico online online cialis
Cialis generic
دوشنبه 9 مهر 1397 11:12 ق.ظ

Cheers, Quite a lot of info.

cialis generico in farmacia only here cialis pills achat cialis en europe cialis e hiv click now buy cialis brand cialis in sconto look here cialis order on line cost of cialis cvs buy cheap cialis in uk cialis 20 mg best price
aarp recommended canadian online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 10:28 ق.ظ

Kudos! Numerous info!

trust pharmacy of canada canada medication list canadian rxlist canada medication pharmacy online pharmacies of canada online pharmacies in usa canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmacys canada pharmacies online prescriptions canadian rx world pharmacy
http://viagraessale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:08 ق.ظ

Cheers. Numerous info!

ou trouver cialis sur le net we choice cialis uk cialis prices buying brand cialis online interactions for cialis how to buy cialis online usa get cheap cialis cialis professional yohimbe cialis price thailand link for you cialis price
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:33 ب.ظ

Cheers! A lot of forum posts!

we recommend cialis info we choice cialis pfizer india cialis for sale safe site to buy cialis online cialis official site overnight cialis tadalafil interactions for cialis cialis tablets for sale costo in farmacia cialis cialis farmacias guadalajara
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:06 ب.ظ

You stated it superbly.
we choice free trial of cialis cialis savings card cialis dosage amounts i recommend cialis generico fast cialis online venta cialis en espaa cialis savings card bulk cialis sublingual cialis online cialis soft tabs for sale
http://viabiovit.com/usa-online-apotheek-winkel.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:42 ق.ظ

You have made the point!
viagra pharmacy can u buy viagra over the counter where can you buy viagra from online sildenafil uk how much is viagra buy genuine viagra online buy viagra online overnight delivery honest place to buy viagra buy viagra no prescription online viagra online cheap
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:02 ب.ظ

Helpful posts. Thanks.
achat cialis en europe cialis rckenschmerzen cialis patent expiration cialis without a doctor's prescription cialis generic tadalafil buy cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 mg buy venta de cialis canada cialis in sconto order cialis from india
Viagra lowest price
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:21 ب.ظ

Effectively spoken truly! !
get a prescription for viagra online where can you buy viagra uk purchase viagra online buying viagra buy generic viagra with paypal where can i buy cheap viagra online order viagra buy generic viagra online uk how to safely buy viagra online where can i buy the cheapest viagra
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 01:45 ق.ظ

You actually stated this really well!
import cialis buy name brand cialis on line cialis flussig venta de cialis canada generic cialis at the pharmacy cialis taglich free generic cialis achat cialis en itali buy cialis online nz prices on cialis 10 mg
How can we increase our height?
شنبه 14 مرداد 1396 04:40 ق.ظ
I blog quite often and I genuinely appreciate your content.
The article has really peaked my interest. I'm going to book mark your website and keep
checking for new information about once per week.

I opted in for your RSS feed too.
kristinslaugenhaupt.hatenablog.com
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 11:08 ب.ظ
Stunning quest there. What happened after? Good luck!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox