تبلیغات
مدیریت ورزش - مدیریت شطرنجی
 
جدید ترین مقالات ورزشی

مدیریت شطرنجی

نوشته شده توسط :
جمعه 26 تیر 1388-12:51 ب.ظ

سالیان دراز است كه از بازی شطرنج به عنوان بهترین بازی فكری یاد می شود. باتوجه به قوانین و حركت مهره های آن می توان به پیچیدگیهای تازه ای درباره این بازی پی برد. در این مقاله با نگاهی متفاوت سعی شده است درسهایی از علم مدیریت را در آن یافت... درسهایی كه در این بازی شیرین درارتباط با علم مدیریت می توان آموخت و آنها را به كار گرفت، عبارتند از:

1- هدفمند بودن حركت: یك شطرنج باز، هدف از بازی خود را مات كردن حریف مقابل در كنار یك نرمش فكری می داند. برای هر حركت خود نیز هدفی دارد. حركاتی به منظور گستــرش بازی، تأمین امنیت شاه وآرایش مهره ها برای حمله یا دفاع از این قبیل حركات است. در بازیهای حرفه ای به منظور شناخت هر چه بیشتر سبك بازی حریفان ، نیاز است كه بازی حریفان، چند بار بررسی شده و مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد. یك مدیر سازمان تولیدی ویا خدماتی نیز می بایست اهداف بلند و كوتاه مدت خود را با توجه به وضعیت پیرامونی(شرایط بازار، تهدیدها و فرصتها، نقاط ضعف و قــوت و ...) ترسیم كرده و برنامه های عملیاتی برای دستیابی به آن را مشخص و به صورت مداوم آن را كنترل كند. نكته مهم در تعیین اهداف سازمانی، انتخاب صحیح اهداف با توجه به تحلیل بازار و رقبار، مشخص كردن زمان، مجری، منابع، هزینه انجام پروژه و همچنین تعیین شاخصی به منظور اندازه گیری میزان دستیابی به هدف است. 

2- سازماندهی: بازیكن با توجه به قانون شطرنج می تواندشاه را محصور، تهدید و به هدف خود ( مات كرد شاه) برسد. مسلماً در این بازی برنده كسی خواهد بود كه از حركت مهره ها به نحوه مطلوبتری استفاده كند.

در این بازی برای اینكه بتوان شاه را محصور و آن را مات كـرد، نیاز به این است كه از تمام مهره ها بهره گرفت و شاه را از جهات مختلف تهدید و جلو حركت آن را مسدود كرد. مدیران نیز برای رسیدن به اهداف خود می بایست تمامی امكـانات و منابع لازم را مهیا كرده و زمینه های لازم جهت استفاده بهینه از آن را فراهم سازند. در غیر این صورت با كاهش كارایی و افزایش قیمت تمام شده محصولات خـود و در نتیجه از دست دادن تدریجی بازار رو به رو خواهند شد.در این زمینه طراحی واقعی و اجرایی نمودار سازمانی، تعیین و ابلاغ مسئولیتها و شرح وظائف افراد، تعیین و تأمین منابع اجرای فرایند های سازمانی، مشخص ساختن روشها و دستورالعملهای اجرای هر فرایند و تعریف و پایش شاخصهای اندازه گیری اثر بخشی وكارایی فرایند ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 

3- هدایت مهره ها: به منظور مات كردن حریف كافی است تمامی مهره ها را بگونه ای كنار هم قرار دهید كه ضمن پشتیبانی آنها از یكدیگر، خانه های حركت شاه حریف مسدود گردد. مسلماً اگر هر یك از آنها بدون تعامل با دیگر مهره ها، در گوشه ای از صفحه شطرنج به كار گرفته شوند، شما پیروز میدان نخواهید بود. در یك سازمان نیز اگر پرسنل واحد های مختلف از جمله كیفیت، مهندسی، تو لید، اداری و غیره هر یك سرگرم فعالیتهای خویش باشند ودر یك راستا هدایت نشوند، آن سازمان به اهداف خویش نایل نخواهد شد.

4- برنامه ریزی: برای مات كردن حریف نیاز به برنامه ریزی است. مسلماً بدون برنامه و تنها جواب بازی حریف را دادن، شما را به مقصود نمی رساند.

برنامه ریزی در علم مدیریت نیز از اهمیت ویــــژه ای برخودار است. مدیران به خوبی می دانند، بدون برنامه ریزی به هیچ هدفی نخواهند رسید.

5- پایش و كنترل: در بازی شطرنج برنامه ای كه در ذهن شما برای مات كردن حریف مقابل ترسیم می شود، مرتباً باتوجه به حركات تدافعی و تهاجمی حریف می بایست تغییر كند وگرنه همان برنامه اولیه هیچوقت شما را به هدفتان نزدیك نمی كند.

در علم مدیریت نیز برنامه های تنظیم شده برای دستیـــــابی به اهداف می بایست در دوره های منطقی، كنترل و در صورت نیاز بهنگام گردد. همچنین عوامل عدم اجرای برنامه، شناسایی و با تعریف اقدامات اصلاحی موثر، رفع گردد

6- حفظ مهره ها: از دیگر فنون مهم بازی شطرنج، حفظ مهره هاست. در بازی شطرنج هر مهره ارزشی نسبی دارد، و این ارزش بسته به موقعیت بازی متغیر است.

نیروهای انسانی هر سازمانی نیز باتوجه به مسئولیتها و فعالیتهایی كه انجام می دهند دارای ارزش نسبی هستند و مطمئناً هیچ نیــــروی بی ارزشی وجود ندارد زیرا با وجود این نیازی به استخـــــــدام آن فرد در سازمان احساس نمی گردید.بنابراین، حفظ نیروهای انسانی برای دستیابی به اهداف سازمان همانند بازی شطرنج بسیار مهم است. فراهم كردن منابع و زمینه های لازم جهت اجرای مطلوب امور محوله، نشان دادن توجه و اهمیت شما به فعالیت كاركنانتان، فراهم ساختن بستر رشــد و خلاقیت پرسنل و به كارگرفتن سایر روشهای انگیزشی از جمله تكنیك های حفظ نیروها در سازمان است.

7- حمایت مهره ها: اگر مهره سرباز با حمایت وهدایت شما به انتهای صفحه شطرنج برسد، تبدیل به مهره باارزشی همچون وزیر می گردد.

در یك ســـازمان نیز اگر نیروهای انسانی به طور مناسبی ازطریق سیستم های آموزشی وانگیزشی رشد پیدا كنند، مطمئناً فواید بیشتری برای سازمان به ارمغان می آورند.

8- پیش بینی حركات بعدی: یكی از مهمترین فنون بازی شطرنج، بازی خوانی آن است. قبل از هر حركت می باید حداقل چند حركت خود و حریف را در ذهن بررسی و تجزیه و تحلیل و سپس اقدام به بازی كرد. همانند این بازی، مدیران نیز می بایست قبل از اخذ هر تصمیمی، پیامدهای آن را پیش خود تجزیه وتحلیل كرده و باتوجه به عواقب آن، تصمیم را اتخاذ كنند. بارها و بارها متاسفــــــــــانه حتی در تصمیم گیری های كلان مدیریتی نیز شاهد اینگونه تصمیمات عجولانه بوده ایم. تصمیماتی كه چند حركت بعد آن خوانده نشده بود.

9- پرهیز از حركات اضافی: در شطرنج، بازی با مهره سفید یك مزیت محسوب می گردد زیرا یك حركت از مهره سیاه پیش بوده و قدرت تهاجم را دراختیار دارد. این موضوع حاكی از اهمیت هر حركت است لذا در این بازی باید مراقب هر حركت بود تا این مزیت را حفظ كرده و با استفاده از حركت اضافی حریف بازی را به دست گرفت.

در یك محیط رقابتی نیز اگر مدیران حركت اضافی و نادرستی ازجمله پذیرش تولید محصولات بدون تقاضا، اخراج كاركنان موثر و... داشته باشند درجهت تضعیف سازمان گام برداشته و چه بسا بازار را به رقبا واگذار خواهندكرد.

10- گسترش توأم با تفكر: در بازی شطرنج به منظور استفاده از تمامی مهره ها، نیاز به گسترش بازی است. این بدان معنی است كه مهره ها را می بایست به خانه هایی انتقال داد كه قابلیت، حمله، دفاع و مانور بیشتری را داشته باشند. حال اگر این گسترش بدون اندیشه باشد موجبات از دست دادن بازی را فراهم می كند.

در یك محیط كاری نیز گسترش منابع سازمان ازجمله ساختمانها، تأسیسات، تجهیزات و نیروهای انسانی بدون درنظر گرفتن كیفیت، نوع و میزان خروجی آنها به اتلاف منابع، كاهش بهره وری سازمان و افزایش قیمت تمام شده محصولات یا خدمات منجر می گردد.

11- گرفتن با اندیشه مهره ها: گرفتن مهره های حریف در بازی شطرنج یك مزیت محسوب می شود. در برخی مواقع حریف به منظور تخریب سد دفاعی و یا كشاندن مهره ها به سمت دیگـــــــر صفحه شطرنج و دلایلی این چنینی، اقدام به فداكردن مهره ها می كند و در قبال آن، برتری مــوردنظر خود را به دست می آورد. به شما نیز در یك محیط كاری پیشنهاد تولید یك محصول جدید و یا ارائه یك خدمت جدید می گردد كه اگر شما نسنجیده و یا به اصطلاح بدون امكان سنجی آن را بپذیرید و درعمل نتوانید خواسته های موردانتظار مشتریان را برآورده سازید، در آن صورت خود را برای پذیرش خسارات سنگینی آماده كنید.

12- مراقبت از آچمز شدن: اصطلاح آچمزی در شطرنج عبارت از حمله ای است علیه یك ســـوار كه سواری دیگر را از حمله محافظت می كند. درواقع آچمز شدن، یك حركت غافلگیركننده ولی درعین حال قابل پیش بینی است.

همانند بازی شطرنج كه تنها می بایست مراقب آچمز شدن بود و از آن گریخت، در سازمانها نیز می بایست به فكر مقابله با اینگونه تهدیدات و حوادث غیرمترقبه ازجمله تغییرات شرایط بازار، پایان عمر محصول، وضعیت رقبا، خرابی دستگاههای كلیدی، نارضایتی و استعفای كاركنان، قطعی برق و غیره بود و طرحهای واكنشی با اینگونه تهدیدات تهیه شود.

13- شكست، مقدمه پیروزی: همان طور كه یك شطرنج باز می بایست از شكستهای خود در بازی ناامید نشده و از آن درس عبرت بگیرد، شما نیز اینگونه بعداز هر شكست كوچك و بزرگ به دنبال سرزنش این و آن نباشید بلكه به دنبال ریشه بروز آن مشكل بگردید و با حذف آن، موجبات پیروزی خود را فراهم كنید.

 

نظرات() 


heel lifts for achilles tendonitis
شنبه 29 اردیبهشت 1397 05:25 ب.ظ
Thanks for another informative web site. Where else may I
am getting that type of information written in such an ideal method?
I have a project that I'm simply now working on, and I've been on the look out for such info.
Online cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:13 ق.ظ

You actually reported this effectively!
when can i take another cialis cialis usa cost low dose cialis blood pressure cialis sicuro in linea cialis generico postepay cialis side effects rezeptfrei cialis apotheke viagra vs cialis vs levitra generic cialis pro achat cialis en europe
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 05:27 ق.ظ

Thanks, An abundance of material.

click now cialis from canada buy cialis look here cialis order on line cialis 5mg billiger only now cialis for sale in us cialis italia gratis tarif cialis france wow cialis tadalafil 100mg buying cialis overnight order cialis from india
foot issues
شنبه 18 شهریور 1396 08:56 ق.ظ
Hello There. I found your blog using msn. That is an extremely smartly
written article. I'll make sure to bookmark it and return to learn extra of your
helpful information. Thanks for the post. I'll certainly comeback.
Can better posture make you taller?
جمعه 13 مرداد 1396 02:10 ب.ظ
Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other
sites? I have a blog based on the same ideas you discuss and would love to have you
share some stories/information. I know my audience would
value your work. If you are even remotely interested,
feel free to send me an e mail.
possessiveneoph18.jimdo.com
جمعه 30 تیر 1396 01:44 ق.ظ
Thanks for sharing your info. I truly appreciate your
efforts and I am waiting for your further post thanks once again.
foot pain between toes
چهارشنبه 21 تیر 1396 04:10 ق.ظ
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do
you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!

Appreciate it
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 01:09 ق.ظ
I think the admin of this web page is in fact working hard for
his web site, for the reason that here every information is quality based material.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:23 ب.ظ
An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who was doing a little homework on this.
And he in fact ordered me breakfast due to the fact that I stumbled
upon it for him... lol. So let me reword this....
Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the
time to talk about this subject here on your site.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 01:21 ب.ظ
bookmarked!!, I like your website!
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 12:03 ب.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've really enjoyed surfing around your blog posts.
After all I'll be subscribing to your rss feed and I hope
you write again soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox