تبلیغات
مدیریت ورزش - فرمایشات مقام معظم رهبری به ورزشکاران
 
جدید ترین مقالات ورزشی


عوامل موفقیت در میدانهای ورزشی

اگر ما برای موفقیت در یک میدان ورزشی چند پایه قائل بشویم – مثلاً یک پایه ، قوت جسمانی و زور ؛ یک پایه ، تکنیک و بلد بودن و آموزش و یاد گرفتن تکنیک : یک پایه ، پشتیبانیها و امکانات و خدمات و ابزارها و وسایلی که در اختیار قرار می گیرد تا ورزشکار ، هم بتواند خودش را کاملاً آماده کند ، هم بتواند در میدان ورزشی از عهده بر بیاید – بلاشک در کنار این سه پایه و به نظر من مهمتر از اینها ، پایه اراده و عزم و قوت معنوی است.

آن چیزی که موجب می شود یک انسان زورمند بر یک انسان زورمند دیگر ، یک انسان آموزش دیده و آگاه با تکنیک ورزشی بر کسی که او هم آموزش دیده است ، پیروز بشود ، عمدتاً آن عزم و اراده و ایستادگی و تصمیم است در همه میدانهای زندگی هم همین طور است.

حالا شما مدالهایتان را هم در راه خدا دارید ایثار می کنید.

 

فضیلت ورزشکاران ما بر سایر کشورها

من البته به آقای راشد عرض کردم شماها از بوسنیاییها قهرمان ترید ، شماها اسوه آنها هستید.

بنده می شناسم مبارزات دنیا را ، بعضیها را از نزدیک دیده ام و می دانم چه کار دارد در دنیا انجام می گیرد. بچه های خوب ما از همه آنها بالاترند و از همه آنها جلوترند ، از همه آنها پردل تر و شجاعترند.

من در دنیا و در جامعه انسانهای مبارز – حالا آنها که بخور و بخواب و تن پرور و نوکر صفت هستند که هیچ – که برای خود و انسانیت خود ارزش قائل هستند ، در بین اینها ، هیچ کس را مثل جوانهای برجسته و مثل انسانهای ناب خودمان نمی شناسم.

الحمدلله شما در این میدانها ، هم امتحان اراده دادید ، هم امتحان دین و تقوی.

 

تأثیر بروز معنویت در ورزشهای قهرمانی :

یک جهت لطیف و بسیار مهم دیگر در کار مجموعه قهرمانهای ما که بحمدالله نشان داده شده ، نشان دادن دینداری و علاقه مندی به ارزشهای اسلامی است. این خیلی با ارزش است ؛ وقتی یک قهرمان کشور ما جلو چشم میلیونها و شاید صدها میلیون جمعیت دنیا ، بعد از پیروزی خودش ، خدا را شکر می کند و دستش را به آسمان بلند می کند یا سجده می کند ، این را دست کم نگیرید ؛ این پیام معنویت را در دنیا پخش می کند ؛ دنیایی که با میلیاردها دلار سعی شده که معنویت در آن بی فروغ شود و چراغ معنویت آن خاموش شود.

می دانید صهیونیست ها در این صد سال اخیر و بخصوص در این دهها سال اخیر چه خرجی کرده اند تا انسانها را بدون هویت معنوی بار بیاورند و بی بند و باری و بی اعتقادی و لااباگیری در عقیده و ایمان دینی بکشانند ؟

شما وقتی بعد از پیروزی روی تشک کشتی یا محل وزنه برداری یا در هر نقطه دیگری ، دست تان را بلند می کنید ، خدا را شکر می کنید ، به سجده می افتید یا نام بزرگان دین را بر زبان می آورید ، در واقع دارید همه سرمایه ای را که آنها خرج کرده اند ، با یک حرکت ساده دست دور میک نید ؛ خدای متعال به شماها کمک و الهام می کند که این کار را انجام بدهید.

حتماً این حسین آقا رضا زاده آن روز اولی که فریاد کشید : «یا ابوالفضل (ع)» ، نمی دانست که این چقدر اثر می گذارد ؛ او احساس دینی خودش را بروز داد ؛ یا آن برادری که سجده می کند ، یا آن که دستش را بلند می کند – که من بارها در ورزشهای قهرمانی خودمان این صحنه را از تلویزیون دیده ام – اینها در حقیقت معنویت را القا می کنند.

نقش اراده در ورزش

من نمی خواهم حالا در ستایش شما عزیزان در اینجا صحبت بکنم ؛ می خواهم ارزش کارتان را اجمالاً بیان بکنم . کسانی که در میدانهای جنگ رفتند و سلامتی خودشان و بخشی از بدن خودشان را در راه خدا و برای کسب رضای خدا دادند و بعد از آن با قوت و اراده توانستند آن کمبود جسمانی را به بهتریت وجهی ترمیم و جبران کنند ، حادثه عظیمی را آفریدند. قهرمانها کسانی هستند که با اراده شان کار می کنند . یک قهرمان فقط آن کسی نیست که برخوردار از جسم نیرومند است. بلکه بیش از جسم ، روح و اراده قوی اوست که تأثیر دارد در قهرمان شدن و اگر کسی اراده قوی نداسته باشد ، اصلاً این قدرت جسمانی را پیدا نمی کند.

ورزشهای سخت ، تمرینهای سخت ، با بودن اراده است که برای انسان حاصل می شود. حالا بعد از آن که انسان قوت پیدا کرد ، قدرت جسمانی پیدا کرد – که البته این را هم از راه ارده قوی به دست آورده – حالا می خواهد این را در یک میدانی به نمایش بگذارد و در یک رقابتی پیروز بشود. این جا هم نقش مهم و درجه یک متعلق است به اراده ؛ و شما بحمدلله با این اراده قوی خودتان و با این پیروزیهای میدان نبرد ورزشی که در حقیقت یک نوع هماوردی معنوی و فکری است ، جمهوری اسلامی را به عزت رساندید. بنده شخصاً خودم از شماها متشکرم و ملت ایران از شماها متشکر است. انشاءالله که کار ورزش را و تمرین را قهرما شدن در میدانهای نبرد را ادامه بدهید.

نقش تعیین کنندۀ قدرت اراده در میدانهای ورزشی جهان

من در یک جمله در باب مسابقات قهرمانی به شما بگویم – البته این مخصوص شما نیست ؛ مربوط به همه مسابقات قهرمانی است – بعضی افراد مسابقات قهرمانی را جزو کارهای تشریفاتی و زاید به حساب می آورند. این خطاست ؛ چون در میدانهای ورزش جهانی که سرآمدان عالم و زبده های ملتهای مختلف دنیا ، در یک رشته ورزشی گرد می آیند ، برای آن که مسابقه بدهند ؛ آن چیزی که تعیین کننده است ، فقط قوت جسمانی نیست ؛ بلکه بیش از آن قدرت اراده است.

چه ورزشکاری مورد احترام کامل قرار می گیرد ؟

جسم برای ورزش ، مثل همه کارهای مهم عالم ، یک وسیله است و باطنش عبارت است از تصمیم ، اراده و عزم ؛ برای همین است که من برای ورزشکارها احترام قایلم .

ورزشکار فقط برای خاطر این که جسم ساخته و پرداخته ای دارد ، مورد احترام نیست ؛ البته آن هم مرحله ای از احترام را دارد.

لیکن بالاتر از آن، این است که به این مرحله رسیدن ، احتیاج به یک عزم ، به یک اراده پولادین و قوی دارد ؛ آن خیلی با ارزش است.

این همان چیزی است که شما در همه کسانی که کارهای بزرگ را انجام می دهند ، می بینید اگر در میدانهای جنگ ، در میدانهای علم و تحقیق اراده نباشد ، کار به جایی نمی رسد . اراده است که دنبال همه چیزهاست.

ویژگیهای «ارزشی» در فرهنگ ما

خانم یکی از شما آقایان ، با چادر مصاحبه کرد ؛ وقتی این قضیه را شنیدم ، به قدری من لذت بردم ! واقعاً خیلی ارزش دارد؛ انسان ، لحساس افتخار می کند . در آن محیط که چادر ما را خیلی بمباران تبلیغاتی کرده اند – از همه جهت – این خانم با کمال شجاعت ، با مناعت ، با بی اعتنایی به همه تبلیغات ، آن جا می ایستد و اظهار نارضایی هم می کند ! می گوید من از زندگی این جا خوشم نمی آید!

ببینید ، این غیر از پایبندی به دین و اخلاق ، اصلاً یک شجاعت است. این همان چیزی است که ما می خواهیم هر فرد ایرانی ، این حالت را داشته باشد ؛ به فرهنگ خودش احساس افتخار بکند : که واقعاً هم افتخار دارد. اینها چیزهایی است که ارزش دارد ؛ شما این ارزشها را برای خودتان حفظ کنید.

ورزش وسیله زنده کردن نام خدا و اولیای او

شما با فرهنگ خودتان به قله اورست رفتید. «یا فاطمۀ الزهراء (س) » ؛ این فرهنگ شماست ؛ این مال شماست ؛ و نشلن دهنده همین کشور سرافراز امروز است که در ورزش این کار را می کند ؛ در بخش عملی آن طور پیشرفت می کند ؛ آن انرژی هسته اش است ، آن بخش سلولهای بنیادی اش است و در بخش های سیاسی و کارهایفراوان گوناگون دیگر هم همین طور است. این ملت مثل جسمی که نبض آن می زند و از همه طرف در حال رشد است، دارد کار می کند. این نشان دهنده یک ملت زنده است.

توجه به ارزشهای معنوی ، غیرت دینی و ملی در قهرمانان

قهرمان تا وقتی که قهرمان نیست ، مسئولیت شخص خود را دارد ، اما وقتی قهرمان شد مسئولیت جدیدی روی دوش او می آید . زیرا که جوانها به او نگاه می کنند – همان طور که عزیزان من گفتند – آنها برای جوانها الگو می شوند – جوانها به آنها نگاه می کنند ، از آنها تقلید می کنند ، حتی سوداگرها و بازاردارها آنها را وسیله تبلیغات قرار می دهند ، به وسیله آنها ، یعنی با عکس و شکل و آرم آنها جنس می فروشند . این مسئولیت ، مسئولیت سنگینی است.

رفتار قهرمان باید طوری باشد که همه کسانی که به او نگاه می کنند و از او درس می گیرند ، به راه درست و صراط مستقیم هدایت بشوند. واقعاً قیمت بعضی از این ارزشهایی که من در این جوانهای خودمان می بینم ، از خیلی چیزها بیشتر است.

همین که قهرمان ما دعوت یک کشور بیگانه را رد می کند ، از پول می گذرد و پشت به ملیت خود نمی کند ، قیمتش برای من از صد مدال بیشتر است . من عاشق این گونه چیزهایم.

چیزی که آن محبتها را در انسان شکوفا می کند ، بیشتر این ارزشهاست . انسان می بیند که الحمدلله قهرمانهای ما علاوه بر فدرت جسمی ، قدرت اراده ، هوشمندی و همه چیزهایی که برای ساختن یک قهرمان با ارزش اند ، پایبند ارزشهای معنوی و الهی هستند و غیرت دینی و غیرت ملی دارند . انسان از دیدن این ارزشها لذت می برد.

ارزش ارایۀ ایمان و تقوا در میدان ورزشی .

اولاً : از زیارت شما برادران عزیز خیلی خوشحال و به وجود شماها افتخار می کنم. اگرچه همه کسانی که در میدانهای ورزشی ، یک افتخاری را به وجود می آورند . برای ملت و مسئولین کشور ، عزیزند ، لکن شماها چند برابر ارزش ایجاد می کنید و چند برابر عزیزند.

این که در قلب دنیای گمراه غرب و مردم سرگشته آن کشورها ، یک عده جوان مؤمن در میدان نبرد ورزشی ، ایمان خودشان را و تقوای خودشان را و صلاح خودشان را عمدتاً نشلن می دهند ، این برای اسلام و جمهوری اسلامی یک عزت بی بدیلی است. هیچ چیز را با این نمی شود حقیقتاً مقایسه کرد.

افتخار ، غلبه بر نفس است

اگر ما رفتیم و مثل بقیه ورزشکارها در همان چیزهایی که آنها غرق می شوند غرق می شدیم ، این افتخاری ندارد.

افتخار این است که انسان بتواند بر نفس خودش غلبه پیدا کند. امام «قدسره» یک وقت به قهرمانها و پهلوانهای ما که با ایشان ملاقات کرده بودند ، فرمودند که «پهلوان واقعی کسی است که بتواند بر نفس خودش هم غلبه پیدا کند» مضمون حدیث است ؛ که خیلیها ، بر نفس خودش نمی توانند غلبه کنند. در رقالت و رویارویی با هر حریفی ، برنده می شوند ، اما در رویارویی با شهوات و هوسهای خودشان می بازند.

من شنیدم که در دهکده ورزشی سیدنی کاروان ورزش جانبازان و معلولان ما مورد توجه و احترام همگان بوده است ؛ منشأ آن همین خصوصیاتی است که بحمدالله شما در خودتان به وجود آورده اید و ما خدا را شکر می کنیم که شما جوانان عزیز ، با وجود نقص جسمانی و عدم برخورداری از سلامتی که دیگر جوانها دارند – وای بسا که آن سلامت را نه به کار می بندند و نه از آن حتی یک ذره برای غیر از اهداف شخصی استفاده می کنند - توانستید از نیروی جسمانی خودتان و – بالاتر از آن – نیروی اراده خودتان بهره بگیرید و برای کشور و انقلاب و برای نظامتان افتخار به وجود بیاورید.

نقش عوامل معنوی در ورزش

مادیات انسان از معنویات تغذیه می شود.

امکان ندارد بتوانید نقش معنویات را از زندگی بشر حذف کنید ؛ چون عامل معنوی ، در زندگی بسیار اثر گذارند.

البته ممکن است مثلاً در عرصه ورزش ، در کنار این عوامل معنوی ، عوامل دیگری از جمله حس رقابت ، پول ، نام و نشان و این چیزها نقش داشته باشد ؛ اما عوامل وعنوی از تمام اینها برتر و بالاتر و مؤثرتر است. چرا خودمان را از این عوامل معنوی محروم کنیم ؟!

ما که این همه ورزشکار مؤمن ، خوب ، حزب الهی و جبهه رفته در عرصه ورزشمان داریم . باید از آنها به کمال استفاده کنیم.

یقیناً در کارها و پیشرفتهای شما و این افتخاری که به خواست خدا کسب کرده اید ، معنویات ، نقش اصلی را داشته است.

چه چیز در ورزش اصل است ؟

من خیلی خوشحال شدم وقتی که از جناب آقای راشد شنیدم که شماها در آن جا تقوی تان ، عبادتتان ، تضرعتان را رها نکردید . بدانید که اصل هم همینهاست.

اصل ، آن رابطه انسان با خداست . همه امور زندگی فرع آن است، همه پیشرفتها دنباله آن است.

اصل این است که انسان بین خودش و خدا را درست کند و همه کمالها مقدمه این کمال است و این بالاترین کمالهاست. این را هیچ جا نباید فراموش کرد.

قهرمانترین و پهلوانترین انسانها هم ، به این احتیاج دارند.

الحمدلله شما در این میدان هم جلو بودید. انشاءالله که موفق و مؤید باشید.

ارزش ورزش در کشور ما

همین که ما برای شما که قهرمانان ورزشی هستید ارزش قائل هستیم ، نشان دهنده این است که ورزش در جامعه ما با ارزش است. از این رو مردم هم باید پیرو شما که قهرمانان ورزشی هستید و در میدانهای مختلف ، جوهر ملت خودتان را نشان می دهید ، به دنبال ورزش بروند.

پهلوانی یک امر روحی است

البته شماها که ورزشکار هستید ، خیلی بهتر از من می دانید که ورزش ، فقط ورزش جسم نیست ؛ اینطور نیست که هر کس جسم مستعدی دارد ، بتواند ورزش کند. خیلیها هستند که جسمشان هم مستعد است ، ولی ورزش هم نمی کنند ، ورزشکار هم نمی شوند .

ورزش ، بخصوص در مرحله های بالا و پهلوانی ، یک امر روحی است . امری است که مربوط به اراده و عزم است ؛ چنانچه عزم پولادینی در کسی وجود نداشته باشد ، این جسم را به کار نمی اندازد ، این زحمت را به جسم نمی دهد و این ریاضت را به خودش هموار نمی کند .

استعداد جوان در زمینه های مادی ومعنوی

همانطور که در میدان رقابت ورزشی ، قوا و نشاط شما جوانان از یک پیرمرد بیشتر است ، در میدان رقابت و مسابقه به سمت معنویت هم توانتان بیشتر از یک پیرمرد است.

یعنی همانطور که اگر من و شما الآن مسابقه دو بدهیم ، یقیناً شما جلوتر از من می افتید ؛ اگر از نقطه واحدی به سمت عروج به مراتب معنوی هم حرکت کنید ، باز شما از من جلوتر می افتید.

بنابراین قوت و نشاط جوان ، هم در زمینه مادی و هم در زمینه معنوی ، جوان است ، همچنان که شما در ورزش جسمانی ، از پیر قویتر و با نشاط ترید و استعدادتان بیشتر است ، دز زمینه معنوی هم همینطور است و می توانید پیش بروید . این را قدر بدانید.

توانایی نا محدود جسم انسان

توصیه به تقویت جسمانی از طریق ورزش به همه است ، که ورزش را همه جدی بگیرند. خدای متعال نیروهای زیادی در بدن انسان به ودیعه گذاشته است، از اینها استفاده کنید ، خودتان را از لحاظ کیفیت ، توسعه بدهید.

بشر نه فقط روح و فکرش بلکه جسمش هم به یک معنا بینهایت است.

نعمت ورزش کردن

من خود ورزشکار نیستم اما ورزشکارها را دوست دارم «اُحِبُ الصالِحین وَ لستُ منهُم»

از خدای تبارک و تعالی خواهانم که شما جوان ها را که ذخیرۀ این کشور هستید و مایۀ امید ملت و اسلام هستید. هرچه بیشتر موفق کند که در همۀ ابعاد انسانی ورزش کنید. یک بعدش این بعدی است که شما متخصص در آن هستید و امید است که بعدهای دیگری هم که انسان دارد ، در شما رشد کند.

ورزشکارها همیشه اینطور بودند که یک روح سالمی داشتند . از باب اینکه توجه به شهوات و لذات نداشتند. توجه به یک فعالیت جسمی داشتند . که عقل سالم در بدن سالم است.

شما اگر دقت کنید در حال جامعه ها و طبقات جامعه می بینید که آن هایی که در عیش و عشرت می گذرانند، حقیقتاً عیش و عشرت نیست؛

بدنها افسرده ، روحها پژمرده و کسالت سر تا پای آنها را گرفته است. اگر دو ساعت عشرت می کنند ، بیست و دو ساعت در ناراحتی او هستند. آنهایی که اهل خدا هستند ، توجه به خدا دارند ، ورزش جسمی می کنند و ورزش روحی ؛ آنها در تمام مدت اشخاصی هستند که پژمردگی و افسردگی در آنها نیست ، و این یک نعمتی است از خدای تبارک و تعالی ، که خداوند نصیب همه بکند ، انشاءلله.
درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox